מוצרים>פתרונות מתקדמים>

1, שרוולים או יריעות תבלין: יריעה או שרוול שבחלקו הפנימי מודבק תבלין גרוס המעביר את התבלין אל המוצר.

2, שרוולים או יריעות בטעמים: יריעה או שרוול בטעמים שבחלקו הפנימי ע"י אמצאי ייצור מיוחדים מספיגים טעם שעובר אל המוצר בתהליך לפי דרישת הלקוח. יש אפשרות לשלב בנוסף אבקת תבלין. 

3, שרוולים או יריעות עשן: יריעה או שרוול עשן שבחלקו הפנימי ע"י אמצאי ייצור מיוחדים מספיגים עשן נוזלי שעובר אל המוצר בתהליך. יש אפשרות לשלב בנוסף אבקת תבלין.

 
Processed meats